Specifiek voor verenigingswerk

Je mag geen prestaties als verenigingswerker verrichten voor een vereniging als je door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst verbonden bent met de vereniging.

Dit verbod geldt ook voor wie bij de vereniging die tewerkgesteld is:

 • als uitzendkracht,
 • als tijdelijke werknemer (vervanging of inzet bij tijdelijke vermeerdering van het werk), of
 • als werknemer die ter beschikking werd gesteld door de vereniging.

Bovendien geldt dit verbod voor een periode van één jaar voorafgaand aan het begin van je verenigingswerk.

Je bent gepensioneerd, student of monitor (Artikel 17)

De regel die zegt dat je niet mag bijverdienen voor een vereniging die jou de afgelopen twaalf maanden tewerkgesteld heeft, geldt niet als:

 • je als student tewerkgesteld was voor die vereniging, of
 • je als monitor (Artikel 17) werkte voor die vereniging, of
 • je arbeidsovereenkomst met die vereniging beëindigd werd omdat je met pensioen ging.

Je bent werkzoekend

Als je een uitkeringsgerechtigde werkloze bent, mag je normaal gezien geen verenigingswerk uitvoeren. Maar er zijn twee uitzonderingen:

 • Je volgt een traject burgerdienst voor jongeren van maximaal 1 jaar.
 • Je wordt uitkeringsgerechtigd werkloos in een periode waarin je verenigingswerk doet. In dat geval mag je de prestaties, zoals overeengekomen in de verenigingswerkovereenkomst, blijven uitvoeren tot en met de einddatum ervan.

Je moet dit wel melden aan je uitbetalingsinstelling.

Ben je in een van deze bijzondere gevallen?

 • Je bent een ambtenaar bij een supra- of internationale instelling.
 • Je bent gepensioneerd en wil verenigingswerk doen bij de vereniging waar je als werknemer hebt gewerkt in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de prestatie.
 • Je bent jonger dan 65 en gepensioneerd in het buitenland, maar wel onderworpen aan belastingen in België.
 • Je bent buitenlander, je woont in het buitenland en hebt er een professionele activiteit of bent gepensioneerd.

Waarschijnlijk mag je als verenigingswerker aan de slag, maar is er een tussenkomst van de RSZ nodig om dat mogelijk te maken. Neem contact op met de RSZ op het 02/509.90.91 of via het contactformulier.